⌈ Có 3 sự thật ⌋

Bulldog


   – Sự thật thứ 1 là mình rất hay tự ti và tự kỷ :'(

   – Sự thật thứ 2 là không có ai thèm quan tâm đến sự thật thứ 1

   – Sự thật thứ 3 là vì sự thật thứ 2 nên sự thật 1 ngày càng trầm trọng hơn… :'(


Copyright © 2022 by Đỗ Huy Tưởng.
All rights reserved.


Đỗ Huy Tưởng

* Nếu có bản án khắc nghiệt nhất dành cho anh :'( vì cái tội dám <3 em anh xin lãnh án tù chung thân bên em suốt đời :P