» Truyết lý kinh doanh bậc thầy của tỷ phú người Hoa

Nhà hàng Tàu

   Phóng viên đến phỏng vấn ông chủ chuỗi cửa hàng cháo người Hoa.

Phóng viên: Thưa ông trước khi bán cháo ông làm gì?
Chủ tiệm: Tôi bưng cháo cho cha tôi bán.

Phóng viên: Vậy cửa hàng này có bao nhiêu năm?
Chủ tiệm: Không có năm, chỉ có đời. Mấy đời nhà tôi đều bán cháo.

Phóng viên: Trời ơi! Không có gì khác ư?
Chủ tiệm: Khác chớ, ngày trước có một cửa hàng ở Quảng Châu, bây giờ có hai cái ở Sài Gòn, ba cái ở Hoa Kỳ, bốn cái ở Úc.

† Chi tiết