» Chỉ 1 câu hỏi là đủ để thấy trí tuệ của người Do Thái…

Trí tuệ người Do Thái

   Chỉ 1 câu hỏi là đủ để thấy trí tuệ của người Do Thái sâu sắc đến thế nào!

   Một lần, một chàng trai Do Thái trẻ hỏi giáo sĩ nổi tiếng của họ ở New York về cuốn sách Talmud – Trí tuệ của người Do Thái.

“Anh có nói tiếng Aram không?”, ông hỏi.

– “Không, tôi không biết tiếng đó”

“Thế còn tiếng Hebrew?”, ông tiếp tục hỏi

– Không

Vậy chắc ít nhất anh đã từng nghiên cứu kinh Torah thời niên thiếu?

† Chi tiết