» Thẻ: Tiền bạc không mua được thời gian

» Bao nhiều tiền bạc cũng không mua nổi một ngày

Thời gian

   Có một người rất keo kiệt, lúc nào cũng chắt bóp chẳng dám ăn tiêu gì. Tích cóp cả đời, anh ta để dành được cả một gia tài lớn.

   Không ngờ một ngày, Thần Chết đột nhiên xuất hiện đòi đưa anh ta đi. Lúc này anh ta mới nhận ra mình chưa kịp hưởng thụ chút gì từ số tiền kia.

Anh ta bèn nài nỉ:

   – Tôi chia một phần ba tài sản của tôi cho Ngài, chỉ cần cho tôi sống thêm một năm thôi.
   – Không được. – Thần Chết lắc đầu.
   – Vậy tôi đưa Ngài một nửa. Ngài cho tôi nửa năm nữa, được không? – Anh ta tiếp tục van xin.
   – Không được. – Thần Chết vẫn không đồng ý.

† Chi tiết