» Thẻ: Thơ Tán Gái

» Bí Kiếp Cưa Gái

Mèo Ú Tán Gái

   Từ cổ chí kim Bí Kiếp Cưa Gái có thể được gói gọn trong vài vần thơ xin được chia sẻ với các anh em đồng đạo…

Làm trai cho đàng thân trai
   Muốn đi tán gái phải chai mặt lỳ
Cho dù gái có đuổi đi
   Ta quyết ở lại… mặt lỳ… ta cưa
Ta cưa từ sáng tới trưa
   Nếu nàng chưa đổ ta cưa… đến chiều

           Tán gái phải có máu liều
               Áp dụng thêm mớ tuyệt chiêu nhà nghề
           Tán cho gái phải chết mê
               Tán cho gái phải đêm về mộng mơ
           Tán cho gái phải ngóng chờ
               Tán cho gái phải dại khờ… yêu ta.