» Nịnh đầm thôi rồi ;)

Bà xã ơi ...bà xã

Con của chúng ta
   Nếu nó là con trai

Anh thích nó có trái tim giống em

   Yếu đuối cũng được
      Nhu mì cũng được

Miễn là đừng giống anh
   Đừng giống anh…

Trái tim anh hẹp hòi
   Chỉ có chỗ cho mẹ nó mà thôi.

† Chi tiết