» Thẻ: Niềm tự hào

» Niềm tự hào nhất

Tự hào

♀… Niềm tự hào lớn nhất của người phụ nữ
      không phải là có nhiều người theo đuổi….

Mà là người đàn ông của cô ấy phải vì cô ấy,
      mà từ chối rất nhiều người phụ nữ khác. ♥

♂… Niềm tự hào lớn nhất của người đàn ông
      không phải là ngủ với nhiều người phụ nữ…

Mà là có được 1 người phụ nữ thật xứng đáng,
      khiến cho bản thân từ chối những người phụ nữ khác. ♥

† Chi tiết