» 10 nhận xét về người Việt Nam

Người Việt Trẻ

   Nhiều người đã nghe, đã đọc những nhận xét dưới đây về điểm yếu của người Việt nói chung, người Việt trẻ nói riêng. Đối với sinh viên trường ta, làm gì để khắc phục được những điểm yếu này để học tập và rèn luyện được tốt hơn?

10 nhận xét cơ bản về người Việt Nam


1. Cần cù lao động chịu khó nhưng dễ thỏa mãn, tâm lý hưởng thụ còn nhiều.
2. Thông minh, sáng tạo nhưng mang tính đối phó, thiếu đi tầm nhìn về sau.
3. Khéo léo nhưng không cố gắng duy trì đến cùng.
4. Vừa thực tế vừa mơ mộng nhưng không có ý thức nâng cao thành lý luận.
5. Ham học hỏi, tiếp thu nhanh nhưng không đến đầu đến đũa, kiến thức không hệ thống.
6. Học tập không phải là mục tiêu tự thân của người Việt Nam.
7. Tiết kiệm nhưng đôi lúc hoang phí vì những muc tiêu vô bổ.
8. Có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái nhưng chỉ trong những hoàn cảnh khó khăn.
9. Yêu hòa bình,nhẫn nhịn nhưng hiếu thắng, hiếu chiến, hay thù vặt.
10. Thích tụ tập nhưng thiếu sự liên kết.
(Cùng 1 sự việc, 1 người làm thì tốt, 3 người làm thì kém, 7 người làm nát luôn. (>_<) )† Chi tiết