» Con Nít v.s. Người Lớn

Con nít

Con nít không bao giờ suy nghĩ, lo lắng việc gì cả.
   Người lớn suy nghĩ từng chút một, từng việc một.

Con nít chẳng bao giờ nghĩ về ngày mai sẽ ra sao.
   Người lớn sẽ không ngừng suy nghĩ ngày mai sẽ đến như thế nào.

Con nít không bao giờ tính toán khi chơi với bạn bè.
   Người lớn thì tính sao nhiều phần tốt về mình nhất.

Con nít chơi với nhau chỉ đơn thuần là vui vẻ.
   Người lớn chơi với nhau sao cho mình có lợi, tính toán từng chút một.

† Chi tiết