» Thẻ: Một Con Lợn Con Đang Chăm Chú Đọc Truyện

» Một Con Lợn Con Đang Chăm Chú Đọc Truyện…

Con lợn

Một Con Lợn Con Đang Chăm Chú Đọc Truyện…

Bỗng một con sói từ đâu xông tới..:
   – Gràooo..! Mày tới số rồi lợn con ơi..

Lợn con sợ hãi, vội vã van xin :
   – Bác sói ơi , trước khi bác ăn thịt cháu, bác có thể cho cháu về nhà gặp mẹ lần cuối cùng có được không ..?

Con sói gian manh bắt đầu suy nghĩ ..:
   – Về nhà à..????

† Chi tiết