» Ngắn mà vui về Mèo và Đàn Ông

Mèo Béo Ú

   Khoa học vừa chứng minh là mèo hiểu tiếng chúng ta nói, nhưng chúng chẳng thèm quan tâm. Một số người hãy tự cảm thấy may mắn vì lũ mèo không biết nói, vì chúng đã nhìn thấy, nghe thấy QUÁ NHIỀU bí mật!

   1. Đến giờ này mình vẫn không hiểu tại sao phụ nữ vô cùng yêu thích mèo:

  • Bọn mèo thích được thả rông, khi về nhà thì chúng chỉ có một là ăn, hai là nằm ườn ra.
  • Bọn mèo không thèm lắng nghe.
  • Bọn mèo rất thích ra khỏi nhà tán tỉnh nhau, huỳnh huỵch vào buổi đêm.
  • Bọn mèo thì lắm lông rơi vãi khắp nhà.


† Chi tiết