» Một số lệnh (chế độ) trong DDay: Judgement

Arthas - The Lich King

   Cái này mình dịch trực tiếp trong phần Map Info của DDay phiên bản 20.0 Final, có gì sai sót thì để lại góp ý ở bên dưới để sửa lại nhe … Bài này viết theo yêu cầu … vì có khá nhiều truy vấn từ Google đến blog mình với từ khóa “lệnh trong DDay”.

* Có 10 chế độ (lệnh trong DDay…)

 1. Chọn tướng ngẫu nhiên cho tất cả người chơi và cấm chọn lại tướng.
     Lệnh: -rg

 2. Cấm chuyển tiền, gỗ giữa các tướng cùng phe (nhưng mà share unit bơm sách vẫn được… -:) )
     Lệnh: -rs

† Chi tiết