» Đọc và suy ngẫm 66 lời minh triết của Đạo Phật

Bình an

   Khi tay bạn nắm chặt một vật gì mà không buông xuống, thì bạn chỉ có mỗi thứ này. Nếu chịu buông xuống, bạn có cơ hội chọn lựa những thứ khác. Người chấp khư khư quan niệm của mình, không chịu buông thì trí huệ chỉ đạt được ở một mức độ nhất định.

Chấp dính là nguồn gốc của khổ đau

   – Sở dĩ người ta đau khổ là do đeo đuổi những thứ sai lầm.

   – Nếu bạn không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho bạn. Tất cả do nội tâm bạn. Chỉ do bạn không chịu buông xuống.

   – Bạn hãy luôn cảm ơn những ai tạo ra nghịch cảnh cho bạn.

† Chi tiết