» Thẻ: Lập trình trái tim

» Lập trình cho trái tim

Trái tim robot

   Bạn có bao giờ tự hỏi “Tình Yêu” là gì không ? Làm thế nào để có được “Tình Yêu” ? Sao tôi không có cảm giác được Yêu ? Tại sao tôi không có “Hạnh Phúc” ? Vậy bạn đã thử “cài đặt Tình Yêu” chưa ?

Khách hàng:
   Tôi thực sự cần trợ giúp. Sau khi đã suy đi tính lại, tôi quyết định cài đặt TÌNH YÊU. Anh có thể hướng dẫn tôi được không ?
Hỗ trợ kĩ thuật:
   Chắc chắn rồi. Bạn đã sẵn sàng chưa ?

Khách hàng:
   Tôi không biết nhiều về kĩ thuật, nhưng có lẽ tôi đã sẵn sàng. Giờ tôi sẽ làm thế nào đây ?
Hỗ trợ kĩ thuật:
   Bước đầu tiên, hãy mở TRÁI TIM của bạn ra. Bạn thấy nó chưa ?

† Chi tiết