» Thẻ: Khi một ngày dài hơn một thế kỷ

8/3 khi một ngày dài hơn một thế kỷ

Happy Women's Day

   Ở cấp tiểu học, bé được các cô giáo vào tuổi đang yêu dạy rằng, một năm có 365 ngày và một thế kỷ có 100 năm. Rồi các bé trai sau khi uống sữa không có melamine và có đủ độ đạm cao tử tế lớn lên trở thành một đàn ông sắp sửa yêu, bỗng hoang mang nhận thấy cái kiến thức nền ấy hình như là ấu trĩ.

   Bởi đều đặn hàng năm vào lưng lửng đầu tháng ba, luôn có một ngày thăm thẳm dài hơn thế kỷ. Ngày đó chính danh gọi là Ngày quốc tế phụ nữ hoặc nôm na hơn thì gọi là Ngày của đàn bà.

   Theo Kinh Thánh (Cựu ước) thì tội lỗi đầu tiên được khởi nguyên từ một người nữ, bà này có tên là Eva sống nhàn rỗi ở vườn Địa đàng, vừa có chồng lại vừa ham ăn quà vặt. “Trong tất cả các loài dã thú mà Đức Chúa Trời đã tạo ra, rắn xảo quyệt hơn cả. Nó nói với người nữ “Có phải Đức Chúa Trời cấm bà là không được phép ăn bất cứ thứ quả nào trong vườn không” (Sách Sáng thế 3; 1).
Read More