» Thẻ: Học Đại Học hay Nghỉ

» Học tiếp Đại Học hay Nghỉ?

Tối nghiệp Đại Học

   Mấy tháng hoặc vài tuần tôi lại nhận được câu hỏi tương tự như thế này, chủ yếu là của các bạn sinh viên năm 2, năm 3, năm cuối. Nhưng bản thân tôi là một người nghỉ ngang đại học năm 2, nên tôi không biết những lời khuyên của mình có đầy đủ hay không, nếu nói xằng dù một phần nhỏ, cũng ảnh hưởng đến cuộc đời của các bạn, chuyện đó rất không hay.

   Nên câu trả lời của tôi ở đây, không phải là nên hay không nên, mà cung cấp cho các bạn những góc nhìn “Có thì sao”“không thì sao” để chính các bạn tự xem xét kỹ càng rồi tự đưa ra quyết định cho mình.

   Đây không phải là một bài viết theo thứ tự từng bước, mà từ một câu hỏi lớn, tôi phân ra thành những câu hỏi nhỏ hơn để cố gắng giải quyết một cách rốt ráo, các bạn hãy nhớ, đây là những quan điểm cá nhân, đừng vội tin hay vội phản đối làm gì, các bạn không phải là chấp nhận hay loại bỏ nó, mà là đọc, suy ngẫm và đối chiếu với bản thân mình cho phù hợp. Con đường mình chọn, mình tự chịu trách nhiệm. Sau đây là những suy nghĩ của tôi về việc này:

† Chi tiết