» Bài học về định kiến

Định kiến

   Tôi xin bắt đầu bài viết bằng một câu chuyện cười, mà nhiều người chắc cũng biết.

   Có một thanh niên mắc bệnh sợ gà, cứ trông thấy gà là chạy. Hỏi tại sao thì anh ta trả lời: “Con gà nó nghĩ tôi là con giun, nên phải chạy ngay không nó mổ chết”.

   Gia đình đưa anh ta đến bệnh viện tâm thần để chữa trị. Hàng ngày, ngoài việc uống thuốc, anh phải học thuộc lòng câu “tôi không phải là giun, nên tôi chẳng việc gì phải sợ gà”.

Sau ba tháng chữa trị, bác sĩ làm bài kiểm tra:
   – Anh có phải là giun không?
   – Tôi không phải là giun.
   – Anh có còn sợ gà không?
   – Tôi không phải là giun, nên tôi chẳng việc gì phải sợ gà.

† Chi tiết