» Thẻ: Dạy con cách tiết kiệm

» Dạy con trẻ cách tiết kiệm

Chúng tôi có hai con gái, còn đang đi học.

Trẻ con tiết kiệm

   Tất nhiên, mọi chi tiêu của các cháu đều do ba mẹ chi trả, nên chúng không biết tiết kiệm. Nhiều khi chúng mua những đồ chơi rồi bỏ đi hoặc mua sách mà không đọc. Biết thế là không tốt, nhưng những lời giáo huấn “các con cần tiết kiệm” không cách nào nhập được vào đầu chúng.

† Chi tiết