» Thẻ: Cướp báo oán

» Cướp “báo oán”

Hiêp sĩ

   Em tôi chuyên bắt cướp trong Tp. HCM, người đương thời gọi nó là hiệp sĩ.

   Một đận hiệp sĩ thấy thằng cướp cướp túi xách của cô gái đẹp. Nó vít ga đuổi theo. Túm được bạn cướp, nện cho mấy quả xong xách túi về đưa trả cô gái. Hai đứa nên duyên vợ chồng từ đó.

   Cưới vợ xong mặt nó nhăn hơn quả táo tầu. Suốt ngày lủi thủi đạp xe. Hễ nói chuyện thằng cướp giúp nó cưới vợ là nó chửi.

Nó bảo, thằng khốn nạn ấy hại em… giờ khổ thế này…

† Chi tiết