» Thẻ: Chuyện vui Vợ Chồng

» Chuyện Vợ – Chồng

Vợ - Chồng

Định nghĩa ‘chồng’

Nhà nữ triết học khẳng định:
   “Chồng là một dạng vật chất, nó không bao giờ bị mất đi, chỉ chuyển từ ‘người’ này sang ‘người’ khác”.

Nhà nữ vật lý học thì nói:
   “Chồng chịu ảnh hưởng rất lớn của lực ‘vạn vật hấp dẫn’, khi xa thì hút khi gần thì đẩy”.

Cô nhân viên y tế thì cảnh báo:
   “Chồng là một loại vi khuẩn hay ‘lờn thuốc’, rất khó trị”.

† Chi tiết