» Câu chuyện BÁN TỜ $20 VỚI GIÁ $200 và dám nhìn thẳng vào thất bại

Loss Aversion

   Mỗi năm, giáo sư Max Bazerman bán cho các sinh viên MBA từ trường Kinh doanh Harvard một tờ 20 USD với giá cao hơn nhiều so với mệnh giá. Kỷ lục là tờ $20 là bán được với giá $204.

   Ông làm việc này bằng cách sẽ trao tờ $20 cho người trả cái giá lớn nhất cho nó.

   Tuy nhiên, có một điều kiện nhỏ; Sinh viên đứng sau người chiến thắng sẽ phải cung cấp cho giáo sư số tiền mà người đó sẵn sàng trả cho tờ $20 đó. Để được rõ ràng – chúng ta hãy nói hai giá thầu cao nhất là $15 và $16. Người chiến thắng sẽ nhận được $20 trao đổi với $16 của mình, trong khi người thứ hai sẽ phải trả cho giáo sư $15 và chẳng nhận được gì cả.

   Cuộc đấu giá bắt đầu từ $1 và nhanh chóng đạt mức $12 – $16. Tại thời điểm này, hầu hết các thạc sĩ tương lai thua cược và chỉ còn lại hai người với lời đề nghị cao nhất. Cuộc đấu giá sẽ từ từ đến con số $20. Cả 2 đều biết rõ ràng là họ đã bắt đầu lỗ, nhưng cũng không ai muốn thua, bởi vì kẻ thua cuộc, không chỉ đã không nhận được gì mà vẫn sẽ phải trả tiền số tiền cược cho giáo sư.

† Chi tiết