Nếu biết ngày mai em lấy chồng

Ngày mai em lấy chồng

[ Bản Gốc ]

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Trời ơi người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai tựa máu hồng.


* Các Phiên Bản Chế

– Phản ứng Bình Thừơng –
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Vợ anh không đẹp bằng em lắm
Nhưng cũng làm anh đỡ chạnh lòng.
(more…)