» Thẻ: Ăn nói chừng mực

» Học nói

Khéo ăn Nói

Chuyện của người khác, nói cẩn thận.
Chuyện của người lớn, ít nói.
Chuyện của trẻ con, khuyên bảo giảng giải.
Chuyện nhỏ, nói một cách hài hước.
Chuyện làm không được, đừng nói.
Chuyện buồn, chỉ tìm bạn tri kỉ nói.
Chuyện của bản thân, nên nghe người khác nói thế nào trước.
Chuyện vợ chồng, cùng nhau thương lượng.
Chuyện gấp, từ từ nói.
Chuyện có thể sẽ xảy ra, đừng nên nói bậy.
Chuyện tổn thương người khác, tuyệt đối không nói.

† Chi tiết