» Những thông báo lỗi thường gặp khi lướt nét bạn nên biết

404 error

   Khi truy cập vào một website chắc các bạn cũng có thể gặp nhiều thông báo mà các bạn cũng chả hiểu nó là cái quái gì cả, với dân CNTT thì không sao, họ cũng hiểu được một phần vì họ gặp quá nhiều rồi, còn với một số người giỏi tiếng anh, dịch được nhưng cũng chả biết lỗi gì cả.

   Và sau đây, bạn sẽ hiểu một phần nào hơn các lỗi mà bạn thường nhìn thấy khi truy cập vào một website nào đó

404 File Not Found:
   Trang, tệp, tập tin mà bạn truy cập đã bị xóa hoặc do bạn gõ sai đường dẫn.

† Chi tiết