[ Quy Định Sử Dụng ]

Term of Use

   Bạn đồng ý rằng bản Quy định Sử Dụng và bất kỳ bất đồng nào phát sinh từ việc bạn sử dụng website này hoặc các sản phẩm và dịch vụ của tôi sẽ được giải quyết theo luật pháp hiện hành của Hoa Kỳ (Mỹ đế 😉 ).

   Thông qua việc đăng ký hoặc sử dụng website và dịch vụ của tôi, bạn mặc nhiên Đồng ÝTuân Thủ toàn bộ các quy định của luật pháp Hoa Kỳ (Mỹ đế 😉 ).


[ Bảo Vệ Riêng Tư ]

Security Checked

   Khi sử dụng dịch vụ của dohuytuong.com, bạn mặc nhiên chấp nhận tất cả các điều khoản trong bản Quy Định Bảo Vệ Riêng Tư này. Muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với tôi.

   dohuytuong.com hoạt động hoàn toàn trong khuôn khổ luật pháp Hoa Kỳ (Mỹ đế 😉 ) và cam kết tuân thủ các pháp chế của Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Tư Bản Chủ Nghĩa Giẫy Chết Hoa Kỳ (Mỹ đế 😆 ). Tất cả các điều khoản đều phù hợp với luật pháp hiện hành và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người sử dụng dịch vụ của Nameless .Blog.


Privacy Policy

 

[ Cập nhật và sửa lỗi lần cuối Nov 23, 2020 ]