» Danh mục: Games

» So sánh AI*Shoujo và Honey Select 2 Libido DX

Honey Select 2 Libido DX

   Mình là fan của hãng game Illution, cũng chơi qua khá nhiều game của hãng này… không dám nói là chơi hầu hết nhưng chắc cũng không dưới một chục game… từ Sexy Beach, Artificial Girl, RapeLay, A-GA, Battle Raper… bạn có thể xem danh sách chi tiết game đã ra mắt của hãng Illution trên Wikipedia

   Hãng Illution chỉ mới đưa game lên Steam dạo vài năm gần đây… lúc trước ở Việt Nam mà muốn chơi game của hãng này chỉ tải chùa từ diễn đàn Hongfire hoặc mua đĩa CD của mấy bác bán game con heo trên Yahoo! Messenger 😂. Do hãng Illution trước đây có chính sách chỉ bán game trong nội bộ nước Nhật… ở nước ngoài muốn chơi cũng khó vì không thể mua trực tiếp và game cũng không có giao diện tiếng Anh (chỉ có tiếng Nhật)

† Chi tiết

» Một số lệnh (chế độ) trong DDay: Judgement

Arthas - The Lich King

   Cái này mình dịch trực tiếp trong phần Map Info của DDay phiên bản 20.0 Final, có gì sai sót thì để lại góp ý ở bên dưới để sửa lại nhe … Bài này viết theo yêu cầu … vì có khá nhiều truy vấn từ Google đến blog mình với từ khóa “lệnh trong DDay”.

* Có 10 chế độ (lệnh trong DDay…)

 1. Chọn tướng ngẫu nhiên cho tất cả người chơi và cấm chọn lại tướng.
     Lệnh: -rg

 2. Cấm chuyển tiền, gỗ giữa các tướng cùng phe (nhưng mà share unit bơm sách vẫn được… -:) )
     Lệnh: -rs

† Chi tiết