Dat Ass | Emoji ASCII art

⌈ Dat Ass | Emoji ASCII art ⌋

(_!_) = Normal Ass

Đào tiên

Ảnh minh họa.


(__!__) = Big Ass

(!) = Tight Ass

(_?_) = Dumb Ass

(_E=MC²_) = Smart Ass

(_$_) = Rich Ass

(_x_) = Kiss My Ass

(_X_) = Get Off My Ass


Copyright © 2021 by Đỗ Huy Tưởng.
All rights reserved.


Đỗ Huy Tưởng

   Bạn có Thắc Mắc hoặc Ý Kiến gì muốn đóng góp xin để lại Góp Ý của bạn ở mục Bình Luận bên dưới... ◔_◔ mình sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất Có Thể ...

Góp Ý ?