“Chú Phỉnh” tôi rồi “Chính Phủ” ơi!

⌈ “Chú Phỉnh” tôi rồi “Chính Phủ” ơi! ⌋

Đảng Quang Vinh - Bác Hồ Vĩ Đại

“Chú phỉnh” tôi rồi “chính phủ” ơi!
      Từ “chiến khu” ra “chú khiêng” về
“Cua bể”(*) vào Nam rình “bê của”
      “Kháng chiến” nghe nhàm “khiến chán” ghê!
“Tài chính” công khai “tình cháy” cả
      “Thi đua” cố gắng lại “thua đi”
Theo dấu “bác đi” đời “bi đát”
      “Lộng kiếng” làm gì “liệng cống” thôi!

Note: “Cua Bể” hay CB là danh từ gọi “Cán Bộ” Cộng Sản (*)

Nguyên tác: (Lam Giang)
      “Chú phỉnh” mình về theo “chính phủ”
      “Chiến khu” hết của “chú khiêng” về
      “Kháng chiến” sao mà “khiến chán” ghê!


Copyright © 2021 – 2022 by Đỗ Huy Tưởng.
All rights reserved.


Đỗ Huy Tưởng

* Nếu có bản án khắc nghiệt nhất dành cho anh :'( vì cái tội dám <3 em anh xin lãnh án tù chung thân bên em suốt đời :P