Hết báo :)

Hết báo :)


Cô gái bán báo


– Ai mua báo không ?

– Còn báo gì vậy cô?

– Dạ, Thanh Niên, Phụ Nữ nhưng hết Văn Hoá. Có Nhân Dân, Công An mà không còn Pháp Luật ạ!


Copyright © 2020 – 2022 by Đỗ Huy Tưởng.
All rights reserved.