Tính cách độc lập

⌈ Tính cách độc lập ⌋

Cá tính độc lập

“Tôi thích những người có tính cách độc lập.”

   Họ biết tự chiếu cố bản thân, xử lý mọi chuyện thỏa đáng rồi liền có thể tùy ý tận hưởng cuộc sống. Không thường xuyên than thở, bởi vì nỗi khổ của mình thì mình tự lo được.

   Hiếm khi tỏ thái độ công kích, bởi vì nội tâm mạnh mẽ nên có thể dịu dàng và cảm thông với người khác.

   Họ không bị ảnh hưởng bởi những lời gièm pha và tình cảm thông thường, luôn tuân thủ nguyên tắc của mình và không hối hận.

   Sở dĩ tôi thích những người này, bởi vì họ cũng chẳng quan tâm người khác có thích họ hay không.


Copyright © 2016 – 2022 by Đỗ Huy Tưởng.
All rights reserved.


Đỗ Huy Tưởng

* Nếu có bản án khắc nghiệt nhất dành cho anh :'( vì cái tội dám <3 em anh xin lãnh án tù chung thân bên em suốt đời :P