Danh sách một số mã USSD dành cho mạng T-Mobile (USA)

⌈ Danh sách một số mã USSD dành cho mạng T-Mobile (USA) ⌋

T-Mobile Logo

T-Mobile (U.S.) USSD Codes

#999# – Kiểm tra tài khoản dành cho SIM trả trước *

#686# hoặc #NUM#
   – Hiển thị số điện thoại di động của bạn

#646# hoặc #MIN#
   – Kiểm tra tổng số phút đã gọi

#674# hoặc #MSG#
   – Kiểm tra tổng số tin nhắn đã gửi

#932# hoặc #WEB#
   – Kiểm tra dung lương DATA (3G/4G/5G) đã sử dụng

#225# hoặc #BAL#
   – Kiển tra tài khoản hiện tại của gói bạn đang sử dụng

#793# hoặc #PWD#
   – Hủy password hiển tại của hộp thư voicemail của bạn

#796# hoặc #PWO#
   – Bật hoặc tắt password hộp thư voicemail của bạn

#763# hoặc #ROF#
   – Tạm thời ngưng international roaming

Gọi trợ giúp T-Mobile
   Gọi trực tiếp từ số điện thoại T-Mobile của bạn quay số 611 hoặc gọi số toll-free +1 (877) 453-1304 từ bất cứ đầu số nào.


Copyright © 2015 – 2022 by Đỗ Huy Tưởng.
All rights reserved.


Đỗ Huy Tưởng

* Nếu có bản án khắc nghiệt nhất dành cho anh :'( vì cái tội dám <3 em anh xin lãnh án tù chung thân bên em suốt đời :P