5 Điều Bác Hồ Dạy

⌈ 5 Điều Bác Hồ Dạy ⌋

   Sinh thời, Bác Hồ kính yêu luôn dành những tình cảm đặc biệt ân cần, trìu mến cho các thế hệ thiếu niên, nhi đồng Việt Nam, trước lúc đi xa, Người đã “để lại muôn vàn tình thương yêu cho các cháu thanh niên và nhi đồng”

Hồ Nghiện

   Bác nói: “Mai sau, các cháu sẽ là người chủ của nước nhà” cho nên cần phải sớm rèn luyện đạo đức cách mạng cho thiếu nhi. Vì thế, những lời dạy và bức thư, bài viết của Người dành cho lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng được xem như một trong những di sản vô giá của dân tộc và thế hệ trẻ nước ta, trong đó 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.

1. Yêu Đảng, Chiếm Đất, Hại Đồng Bào
2. Giành Quyền Chức, Lao Động Yếu
3. Đè Dân Đói, Cấm Dân Nói
4. Ăn Tiền Hối Lộ Thật Kinh
5. Nói Dối, Lừa Gạt, Hèn Nhát.


Copyright © 2015 – 2022 by Đỗ Huy Tưởng.
All rights reserved.


Đỗ Huy Tưởng

* Nếu có bản án khắc nghiệt nhất dành cho anh :'( vì cái tội dám <3 em anh xin lãnh án tù chung thân bên em suốt đời :P