Lý do tôi Độc Thân

⌈ Lý do tôi Độc Thân ⌋

Quá Tốt Nên Không Ai Hốt

Lý do tôi Độc Thân:

1. Không kiếm đâu ra người như trong truyện.

2. Không tìm thấy nhân vật như trong phim.

3. Không thấy ở đâu thú vị hơn internet.

4. Các giai xinh/gái đẹp quanh tôi đều có nơi có chỗ hết rồi.


Copyright © 2014 – 2022 by Đỗ Huy Tưởng.
All rights reserved.


Đỗ Huy Tưởng

* Nếu có bản án khắc nghiệt nhất dành cho anh :'( vì cái tội dám <3 em anh xin lãnh án tù chung thân bên em suốt đời :P