Khi muôn thú kể tội :))

⌈ Khi muôn thú kể tội :)) ⌋

Rhino Funny

Cua: xin đừng móc em!
Tê Giác: tao hiền lành thế này mà cứ bảo tao là ác.
Bò: bao nhiêu cái ngu đổ lên đầu tao là sao?
Trâu: tao đâu còn trẻ nữa, con Nghé nó mới trẻ @.@
Sói: tao thề là tụi tao không bao giờ đi chung ba con nhé!
Gấu: tao với con Chó không có bà con gì với nhau hết!
Ve: tao thề là từ nhỏ đến lớn chưa nhảy vào cái Ca nào cả
Sóc: tao muốn về rừng, chán sống trong lọ lắm rồi… :((
Gà: mấy anh chơi game ngu tha cho em đừng, réo tên em nữa 🙁
Gián: mỗi lần tụi nó chán lại kêu tên tao, đếch hiểu được tại sao?
Hổ: tao xác thực là thằng Báo không học chung trường mẫu giáo với tao nhé!
Heo: tao suốt ngày nằm trong chuồng, có biết gì đâu mà đóng phim chứ
Cú: tao khẳng định 100% là tao không có gai bao giờ nhé!
Chuồn Chuồn: buồn thì kệ mẹ tụi bay liên quan gì đến tao?


Copyright © 2014 – 2022 by Đỗ Huy Tưởng.
All rights reserved.


Đỗ Huy Tưởng

* Nếu có bản án khắc nghiệt nhất dành cho anh :'( vì cái tội dám <3 em anh xin lãnh án tù chung thân bên em suốt đời :P