Thử nhiệm nhúng SoundCloud …

⌈ Thử nhiệm nhúng SoundCloud … ⌋

Soundcloud Reposts

Thử nhiệm nhúng SoundCloud…


Thử vài bài thôi… coi phát được hông…


Không thấy nút chỉnh âm lượng ?
Copyright © 2013 – 2022 by Đỗ Huy Tưởng.
All rights reserved.


Đỗ Huy Tưởng

* Nếu có bản án khắc nghiệt nhất dành cho anh :'( vì cái tội dám <3 em anh xin lãnh án tù chung thân bên em suốt đời :P