Thử nhiệm nhúng SoundCloud …

⌈ Thử nhiệm nhúng SoundCloud … ⌋

Thử nhiệm nhúng SoundCloud…


Thử vài bài thôi… coi phát được hông…


Không thấy nút chỉnh âm lượng ?
Copyright © 2013 – 2021 by Đỗ Huy Tưởng.
All rights reserved.


Đỗ Huy Tưởng

   Bạn có Thắc Mắc hoặc Ý Kiến gì muốn đóng góp xin để lại Góp Ý của bạn ở mục Bình Luận bên dưới... ◔_◔ mình sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất Có Thể ...

Góp Ý ?