Đề bài: “Em hãy viết một đoạn văn ngắn nhất tả về cô giáo em!”

⌈ Đề bài: “Em hãy viết một đoạn văn ngắn nhất tả về cô giáo em!” ⌋

Bài làm:

.
…,( *).
…_/(.)(.)\_
….) . (
…( Y )
….Y /
….| (\
.._|.|.\
.

So sexy :=)


Copyright © 2013 – 2021 by Đỗ Huy Tưởng.
All rights reserved.


Đỗ Huy Tưởng

   Bạn có Thắc Mắc hoặc Ý Kiến gì muốn đóng góp xin để lại Góp Ý của bạn ở mục Bình Luận bên dưới... ◔_◔ mình sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất Có Thể ...

Góp Ý ?