Đề bài: “Em hãy viết một đoạn văn ngắn nhất tả về cô giáo em!”

⌈ Đề bài: “Em hãy viết một đoạn văn ngắn nhất tả về cô giáo em!” ⌋

Mai Phương Thúy tạo dáng

Bài làm:
…,( *).
_/(.)(.)\_
….) . (
…( Y )
….Y /
….| (\
.._|.|.\
.
So sexy :=)


Copyright © 2013 – 2022 by Đỗ Huy Tưởng.
All rights reserved.


Đỗ Huy Tưởng

* Nếu có bản án khắc nghiệt nhất dành cho anh :'( vì cái tội dám <3 em anh xin lãnh án tù chung thân bên em suốt đời :P