Trang web cho biết bạn giàu thứ mấy trên thế giới

⌈ Trang web cho biết bạn giàu thứ mấy trên thế giới ⌋

   Sau khi truy cập vào trang www.globalrichlist.com, người sử dụng chỉ cần điền tổng thu nhập năm của họ và hệ thống sẽ nhanh chóng tính toán, xếp hạng.

Your Rich List Position

   Ngó lên không bằng ai, ngó xuống khối kẻ khó ai qua mình. Vậy nên hãy quý trọng những gì mình đang có 🙂


Copyright © 2013 – 2022 by Đỗ Huy Tưởng.
All rights reserved.


Đỗ Huy Tưởng

* Nếu có bản án khắc nghiệt nhất dành cho anh :'( vì cái tội dám <3 em anh xin lãnh án tù chung thân bên em suốt đời :P