Không biết mình là ai…

⌈ Không biết mình là ai… ⌋

Zen Master Seung Sahn

Zen Master Seung Sahn

   Tại sân bay Kennedy ở Mỹ, một phóng viên đã tiến hành cuộc phỏng vấn truyền hình. Anh đặt câu hỏi cho những người đi qua: “Theo bạn thứ gì đáng sợ nhất trên đời?”. Có người nói “chiến tranh”, người khác nói “sự phản bội” v.v… Khi thấy một tu sĩ Phật giáo, thiền sư Seung Sahn, phóng viên liền đưa câu hỏi này cho ông.

Thay vì trả lời, thiền sư lại hỏi: “Anh là ai?”

      “John Smith” – Phóng viên nói.

      “Đây là tên của anh, nhưng anh là ai?”

      “Tôi là một phóng viên truyền hình…”

      “Đó là công việc của anh, nhưng anh là ai?”

      “Nói cho cùng, tôi là một con người!”

      “Đó là tên gọi của loài vật, nhưng anh là ai?”

   Người phóng viên trở nên bối rối, và dường như không biết phải trả lời “mình là ai”

   Vị thiền sư liền nói: “Không biết mình là ai… – đây chính là một trong những điều đáng sợ nhất trên đời.”


Copyright © 2013 – 2022 by Đỗ Huy Tưởng.
All rights reserved.


Đỗ Huy Tưởng

* Nếu có bản án khắc nghiệt nhất dành cho anh :'( vì cái tội dám <3 em anh xin lãnh án tù chung thân bên em suốt đời :P