Có 3 sự thật

⌈ Có 3 sự thật ⌋

Bulldog


   – Sự thật thứ 1 là mình rất hay tự ti và tự kỷ :'(

   – Sự thật thứ 2 là không có ai thèm quan tâm đến sự thật thứ 1

   – Sự thật thứ 3 là vì sự thật thứ 2 nên sự thật 1 ngày càng trầm trọng hơn… :'(


Copyright © 2013 – 2021 by Đỗ Huy Tưởng.
All rights reserved.


Đỗ Huy Tưởng

   Bạn có Thắc Mắc hoặc Ý Kiến gì muốn đóng góp xin để lại Góp Ý của bạn ở mục Bình Luận bên dưới... ◔_◔ mình sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất Có Thể ...

Góp Ý ?