Chính nhân quân tử

⌈ Chính nhân quân tử ⌋

Viết lách

   Để giúp các bậc “chính nhân quân tử” hiểu thấu được lòng người, Gia Cát Lượng đã viết riêng một chương có tên là “Tri nhân” (hiểu người) cho bộ sách Tướng Uyên của mình trong đó ông đưa ra 7 cách để hiểu được lòng người khác như sau:

   1. Đem điều phải lẽ trái hỏi họ để biết “chí hướng”.
   2. Lấy lý luận dồn họ vào thế bí để biết “biến thái”.
   3. Lấy mưu trí trị họ để trông thấy “kiến thức”.
   4. Nói cho họ những nỗi khó khăn để xét “đức dũng”.
   5. Cho họ uống rượu say để dò “tâm tính”.
   6. Đưa họ vào lợi lộc để biết tấm lòng “liêm chính”.
   7. Hẹn công việc với họ để đo “chữ tín”.


Copyright © 2013 – 2022 by Đỗ Huy Tưởng.
All rights reserved.


Đỗ Huy Tưởng

* Nếu có bản án khắc nghiệt nhất dành cho anh :'( vì cái tội dám <3 em anh xin lãnh án tù chung thân bên em suốt đời :P