» Lưu trữ: February 22, 2013

» 10 nghịch lý cuộc sống

Nghịch lý Cuộc Sống

Ảnh minh họa.

Nghịch lý thứ nhất:

   “Người đời thường vô lý, không biết điều và vị kỷ. Nhưng dù sao đi nữa, hãy yêu thương họ.”

Nghịch lý thứ hai:

   “Nếu bạn làm điều tốt, có thể mọi người sẽ cho là bạn làm vì tư lợi. Nhưng dù sao đi nữa, hãy làm điều tốt.”

Nghịch lý thứ ba:

   “Nếu thành công, bạn sẽ gặp những người bạn giả dối và những kẻ thù thật sự. Nhưng dù sao đi nữa, hãy thành công.”

Nghịch lý thứ tư:

   “Việc tốt bạn làm hôm nay sẽ bị lãng quên. Nhưng dù sao đi nữa, hãy làm điều tốt.”

† Chi tiết

» Nền kinh tế nợ…

100 Euro

100 Euro

   Tháng 8. Mưa. Ở một thị trấn nhỏ đìu hiu bên bờ Biển Đen. Đó là một giai đoạn khó khăn, ai cũng nợ nần và phải mua vay bán chịu.

   Bỗng đâu, một du khách giàu có tìm đến. Ông bước vào khách sạn duy nhất của thị trấn, đặt 100 Euro lên bàn lễ tân và lên gác chọn phòng.

– Chủ khách sạn cầm lấy tờ 100 Euro và chạy đi trả nợ cho anh hàng thit.

– Anh hàng thịt cầm tờ 100 Euro, chạy đi trả cho ông nuôi lợn.

– Ông nuôi lợn cầm tờ 100 Euro, chạy đi trả cho người bán thực phẩm và chất đốt.

† Chi tiết