⌈ Biện pháp mạnh ⌋

Lần đầu đến chơi nhà bạn gái có phụ huynh khó tính, chàng trai quyết định dùng biện pháp mạnh.

Happy Smiley

– Chào bác.
   – Ừ, chào cháu.

– Bác cho cháu xin điếu thuốc.
   – Cậu hút thuốc lá hả?

– Chuyện nhỏ ấy mà bác. Mà chỉ khi say cháu mới hay hút thôi.
   – Cháu hay say nữa à?

– Vâng, thua bạc xong thì say cho nó đỡ sầu bác ạ.
   – Cả bài bạc nữa hả?

– Trong tù thì có việc gì làm đâu bác?
   – Hả! Sao lại vào tù?

– Tại cháu đi ra mắt bố người yêu nhưng ông ấy không đồng ý!


Copyright © 2013 – 2022 by Đỗ Huy Tưởng.
All rights reserved.


Đỗ Huy Tưởng

* Nếu có bản án khắc nghiệt nhất dành cho anh :'( vì cái tội dám <3 em anh xin lãnh án tù chung thân bên em suốt đời :P