⌈ Hạnh phúc ⌋

– Khi còn nhỏ nghĩ rằng hạnh phuc chính là muốn gì được nấy.

– Lớn lên rồi mới biết được hạnh phúc chính là tranh đấu mới có được. Thứ bạn càng muốn bạn lại càng không có được.

Hạnh phúc

– Đến khi về già mới hiểu được hạnh phúc không phải là người khác cho mình, mà chính là đến từ trong tâm tưởng của bản thân.

– Cho đến khi nào học được sự thay đổi trong cách nhận thức của bản thân thì mới được hạnh phúc.


Copyright © 2012 – 2022 by Đỗ Huy Tưởng.
All rights reserved.


Đỗ Huy Tưởng

* Nếu có bản án khắc nghiệt nhất dành cho anh :'( vì cái tội dám <3 em anh xin lãnh án tù chung thân bên em suốt đời :P