Trong cuộc đời mỗi người

Trong cuộc đời mỗi người

   Trong cuộc đời mỗi người, nên có ít nhất một lần vì người khác mà quên đi chính mình. Không mong có kết quả, không mong sẽ dắt tay nhau đến cuối cuộc đời, thậm chí không cầu mong người ấy sẽ yêu bạn.

Hoàng hôn

   Chỉ hy vọng trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi xuân có thể gặp được một người khiến bạn như thế.


Copyright © 2012 – 2022 by Đỗ Huy Tưởng.
All rights reserved.