Trái tim bạn là một hồ nước lớn

⌈ Trái tim bạn là một hồ nước lớn ⌋

   Một nhúm muối nếu bỏ vào 1 cốc nước, cốc nước ấy có thể không còn uống được, nhưng nếu được bỏ vào một hồ nước thì nguồn nước ấy vẫn trong ngọt.

Một nhúm muối

Vì thế, vấn đề ko chỉ đơn thuần là có hay ko có một ai đó bỏ 1 nhúm muối vào cuộc đời bạn…

      …mà còn là ở bạn; trái tim bạn là một hồ nước lớn hay chỉ là một cốc nước nhỏ bé?


Copyright © 2012 – 2022 by Đỗ Huy Tưởng.
All rights reserved.


Đỗ Huy Tưởng

* Nếu có bản án khắc nghiệt nhất dành cho anh :'( vì cái tội dám <3 em anh xin lãnh án tù chung thân bên em suốt đời :P