Chơi chữ

Tuong Do
0

Letter home from school…


Dear Dad,


 $chool i$ really great. I am making lot$ of friend$ and $tudying very hard. With all my $tuff, I $imply can’t think of anything I need, $o if you would like, you can ju$t $end me a card, a$ I would love to hear from you.


 

Love,

   Your $on.


A week later….. a letter from “home”


Dear Son,


 I kNOw that astroNOmy, ecoNOmics, and oceaNOgraphy are eNOugh to keep even an hoNOr student busy. Do NOt forget that the pursuit of kNOwledge is a NOble task, and you can never study eNOugh.


 

Love,

   Dad

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

   * Xin vui lòng sử dụng Tiếng Việt "có dấu" nhằm hạn chế những hiểu lầm không đáng có khi để lại Nhận Xét của bạn. Tham khảo thêm †Quy Định Bình Luận -> [ Chi Tiết ]

Đăng nhận xét (0)

#buttons=(Đồng Ý !) #days=(15)

   Blog mình sử dụng 'Cookies' giúp nâng cao trải nghiệm cho khách truy cập. Nếu bạn vẫn chọn tiếp tục truy cập, bạn mặc nhiên chấp nhận các điều khoản hiện có trong †Quy Định Riêng Tư. -> [ Chi Tiết ]
Accept !
Top