⌈ Ôi cuộc đời! ⌋

Cầu Long Biên

Một đôi trai gái chở nhau lên cầu ngắm cảnh.

Chàng trai:
   – Cuộc đời thật lắm tai ương, cớ sao anh lại dễ thương thế này? ♫

Cô gái cũng không chịu thua:
   – Cuộc đời thật lắm éo le, cớ sao em lại kute thế này? ♥

Một bà già đi ngang qua thấy vậy:
   – Cuộc đời đau khổ triền miên, đi đâu cũng gặp lũ điên thế này?


Copyright © 2012 – 2022 by Đỗ Huy Tưởng.
All rights reserved.


Đỗ Huy Tưởng

* Nếu có bản án khắc nghiệt nhất dành cho anh :'( vì cái tội dám <3 em anh xin lãnh án tù chung thân bên em suốt đời :P