Em thích một cuộc hẹn hơn.

⌈ Em thích một cuộc hẹn hơn. ⌋

Nữ sinh

Ảnh minh họa.

Môt nữ sinh viên khá xinh đẹp nhưng lười học.

   Hôm thi vấn đáp, cô ăn mặc rất đẹp, còn giáo viên hỏi bài là một thầy giáo trẻ, đẹp trai.

   Thầy vừa nhìn trò vừa ra câu hỏi. Nhưng ngay sau đó thầy đã nhận được câu trả lời: “Em không biết”.

– Vậy bây giờ em muốn tôi đưa ra một câu hỏi khác hay là một cuộc hẹn đây ?

Nữ sinh đỏ mặt thẹn thùng nhưng vẫn nhanh nhảu đáp:

“Em thích một cuộc hẹn hơn.”

“Vậy thì hẹn gặp em ở lần thi lại nhé!” – Thầy giáo trẻ đáp lại.


Copyright © 2012 – 2022 by Đỗ Huy Tưởng.
All rights reserved.


Đỗ Huy Tưởng

* Nếu có bản án khắc nghiệt nhất dành cho anh :'( vì cái tội dám <3 em anh xin lãnh án tù chung thân bên em suốt đời :P