Bói Đôrêmon ngày 30/03/2012

⌈ Bói Đôrêmon ngày 30/03/2012 ⌋

Nhưng… sợ thế giới… mất đi một thiên tài… =))

Thế giới mất đi 1 thiên tài


Copyright © 2012 – 2022 by Đỗ Huy Tưởng.
All rights reserved.


Đỗ Huy Tưởng

* Nếu có bản án khắc nghiệt nhất dành cho anh :'( vì cái tội dám <3 em anh xin lãnh án tù chung thân bên em suốt đời :P