Bói Đôrêmon ngày 16/03/2012

⌈ Bói Đôrêmon ngày 16/03/2012 ⌋

Trời cho Đỗ Huy Tưởng nhan sắc sơ sài, để che dấu cái Thiên Tài bên trong.
   Bên ngoài cứ tưởng như không, bên trong Thủ Đoạn mênh mông ngất trời…


Bên trong Thủ Đoạn Mênh Mông Ngất Trời


Copyright © 2012 – 2022 by Đỗ Huy Tưởng.
All rights reserved.


Đỗ Huy Tưởng

* Nếu có bản án khắc nghiệt nhất dành cho anh :'( vì cái tội dám <3 em anh xin lãnh án tù chung thân bên em suốt đời :P